Friday, September 23, 2011

Modus Operandi

Modus operandi seorang suami kepada isterinya berhasil. Apabila dikaji kes ini, didapati modus operandinya adalah bertujuan yang sama dengan kes sebelum ini cuma cara saja berbeza.

Perkataan 'modus operandi' bermaksud

- cara atau prosedur untuk melakukan atau melaksana­kan sesuatu. Kita melihat maksud 'modus operandi' secara keseluruhan sesuatu aktiviti atau perkara dilakukan.

Sumber Dari Google

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...